top of page

JENS THOMAS

ARNFRED

 arkitekt debattør skribent 

se nu stråler byen...

Vores konkurrenceforslag til by og havn fra 1987, har fået fornyet aktualitet i forbindelse med debatten om Lynetteholmen.

Forslaget koncentrerer hovedstadens byudvikling omkring Middelgrunden hvor vanddybderne er lavest. Derved bevares københavns havnerum og byens udsigt til horisonten.

 

Forslaget er næppe gennemførligt indenfor de beslutningsprocedurer vi kender i dag. Det vil kræve enorme investeringer af beskytte hovedstaden mod vandstandsstigninger.

 

Beskyttelsen kan ikke finansieres alene ved frasalg af dyre byggeretter. Dertil kommer den betragtelige gæld fra Metrobyggeriet. Men hvis vi vender klimatruslen til handlemuligheder, kan vi bygge Nordens Venedig som et lysende eksempel på omtanke, talent og kunnen.

 

Ingen ejer verdenshavet og ude på Sundet kunne vi komme fri af ejendomsspekulationens kvælertag. Verden er i bevægelse og vi trænger til livgivende boliglaboratorier.

bottom of page