top of page

JENS THOMAS

ARNFRED

 arkitekt debattør skribent 

vedbæk havn

Man skal ikke altid gøre det der står i konkurrenceprogrammet.

 

I Vedbæk havn overskred vi byggefeltet og spændte vores forslag ud mellem de to moler, som vi markerede med

gennemgange under to tårnhuse.

 

Det gav pote og vi vandt

konkurrencen. Vi vendte bebyggelsen vinkelret på Strandvejen og gjorde os umage for ikke at tage udsigten fra de bagvedboende.

 

Allerede dengang kendte man til vandstigninger og det betød at der er opført uisolerede grejskure, hvor vandet løber ud den samme vej, det kommer ind.
 

Har man båd har man som regel også en bil. Den pladskrævende parkering af både fylder forpladsen om vinteren. Om sommeren bliver bådene erstattet af biler.

 

Det var Jan Albrechtsen, der var projektets kyndige pennefører og vi havde et fornøjeligt samarbejde med Søllerød Kommunes Erik Fabrin og gæve erhvervsfiskere.

 

Tårnet over restauranten bliver brugt som dommetårn ved konkurrencesejlladser.

bottom of page