top of page

JENS THOMAS

ARNFRED

 arkitekt debattør skribent 
under konstruktion 

Veksø

Vi vandt konkurrencen om bebyggelsesplanen i Veksø og slog nok egnestuens kostbareste streg nogensinde.

For at sikre bevarelsen af bykernen omkring kroen og kirken foreslog vi, at føre Frederikssundsvejen udenom landsbyen og kunne herefter disponere nye tæt lave boligkvarterer mellem grønne, ubebyggede kiler, der trak 'frisk luft' helt ind til bykernen. 

Kon konkurrenceforslagets bydelskvarterer blev desværre ikke opført i den tæthed og karakter, vi havde drømt om. Da konkurrenceforslaget skulle omsættes til lokalplan , blev de meget tætte boligkvarter gradvist erstattet af mere banale udstykningsplaner med mindre parceller. 

Veksøplanen fik enorm betydning for tegnestuens beskedne økonomi, fordi honorarene ved bebyggelsesplaner var betragtelige i sammenligningen med  projektering af det almene

boligbyggeri. 

Veksøkonkurrencen blev fulgt op af en række bebyggelsesplaner landet rundt. Det var storartet at have svend algren med ved bordet.

bottom of page