top of page

JENS THOMAS

ARNFRED

 arkitekt debattør skribent 

christiania

Gennem sit embedsværk i Slots- og Ejerndomsstyrelsen bad Finansministeriet 3 udvalgte tegnestuer om at belyse bebyggelsesmulighederne på Christiania.

 

Opgaven gik ud på at undersøge konsekvenserne af hhv 12.000, 20.000 og 30.000 nye etagemetre på Fredens Plads. Da opgavens faglige og politiske perspektiver blev tydelige allerede ved introduktionen af opgaven, valgte Vandkunsten at sidde på samme side af bordet som Christiania.


Selvom vi dermed kom tættere på brugerne, blev det en krævende, og lærerig proces med endeløse fællesdrøftelser, mange konflikter, sejre og nederlag.

 

Vi nægtede at fokusere på Fredens Plads som den eneste bebyggelsesmulighed og valgte at se Christiania som en 

sammenhængende grøn oase i byens hjerte og foreslog en decentral ‘byvækst’ bestemt af den landskabelige, funktionelle kontekst og karakter. 


Fortslaget blev udarbejdet under mottoet: 'Christiania er ikke til salg. 

bottom of page